Warning: include(/home/wildemans/domains/wildemansadviseert.nl/private_html/2.0.0/desktop/components/cookies.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/wildemans/domains/wildemansadviseert.nl/public_html/2.0.0/desktop/load.php on line 13

Warning: include(): Failed opening '/home/wildemans/domains/wildemansadviseert.nl/private_html/2.0.0/desktop/components/cookies.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/wildemans/domains/wildemansadviseert.nl/public_html/2.0.0/desktop/load.php on line 13

Coaching leidinggevende

Executive coach
Hoe bereidt u als leidinggevende of manager een verzuim-, functionerings- of beoordelingsgesprek voor? Berti Wildemans coacht en traint u aan de hand van praktijkvoorbeelden en rollenspellen. Berti geeft u als leidinggevenden alle tools in handen om u op de juiste wijze voor te bereiden. Zo komt u tijdens het gesprek met de juiste gespreksonderwerpen, en krijgt u de doelstellingen en gemaakte afspraken goed op papier. 

Trainer
Berti Wildemans verzorgt trainingen over de wet- en regelgeving inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid, waaronder de WIA en Participatiewet.
Juist nu de overheid zich steeds meer terug trekt uit de sociale zekerheid, moeten u en uw verzuimende werknemer zelf een oplossing zien te vinden. Om tot de juiste oplossing te komen is het meer dan ooit zaak dat u over voldoende actuele kennis beschikt.
Tijdens de trainingen komen bijvoorbeeld de volgende ontwikkelingen aan bod: 
 • WIA
 • Nieuwe WW
 • Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
 • Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
 • Deskundigenoordeel
 • Re-integratie-instrumenten
 • Vaststellen van loonwaarde
 • De rol van het Inzetbaarheidsprofiel (IZP) en de functionele mogelijkhedenlijst (FML) 
 • Vaststelling van de arbeidsongeschiktheid door het UWV
 • Demedicaliseren
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Na afloop bent u op de hoogte van uw verantwoordelijkheden op het terrein van sociale zekerheid. U bent zich bewust van de belangen van werknemer en werkgever en u bent in staat uw collega’s en medewerkers te informeren over de ontwikkelingen.

Onze aanpak

De aanpak van Wildemans Adviseert kenmerkt zich door een professioneel, helder én onafhankelijk advies, waarbij maatwerk en persoonlijke aandacht voorop staan. Binnen het spanningsveld van Mens, Arbeid en Organisatie is Berti Wildemans mens- én resultaatgericht. Haar missie: een gezond en toekomstigbestendig bedrijf creëren met vitale, gemotiveerde en productieve werknemers!

Berti Wildemans
Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking